Jump to content

Yokwe eok Maria

From Wikipedia

Yokwe eok Maria,
kwo lōn̄ kōn menin jouj;
Irooj ej pād ippam̧.
Kwo jeram̧m̧an iaan kōrā raņ im ejeram̧m̧an ineen lo̧jiōm̧, Jesus.
O Maria kwojarjar, jinen Anij,
kwōn jar kōn kem rijjerawiwi.
Kiiō im ilo iien amwōj mej. Amen.